Zastosowanie palet drewnianych

Praca na magazynie, czy w firmie spedycyjnej przebiega znacznie sprawniej od momentu, w którym zaczęto wykorzystywać sprzęt i narzędzia ułatwiające gospodarowanie towarem. Mowa tu przede wszystkim o maszynach takich jak wózki widłowe czy transportery. Maszyny te potrzebują jednak do działania palet, które są podstawowym elementem potrzebnym do zarządzania towarami.

Zalety palet jednorazowych

palety jednorazowePrace na magazynie czy hali przeładunkowej zaczęły przebiegać znacznie sprawniej od momentu rozpowszechnienia się transporterów przenośnikowych. Są to urządzenia które umożliwiają transport towarów na bliższe odległości bez pośrednictwa człowieka. Urządzenia te jednak do działania potrzebują narzędzi, na których mogą być gromadzone towary, takich jak palety jednorazowe. Są one niezbędne na przykład do bezpiecznego składowania nawet dużych ilości towarów, ułatwiają także jego transport. Towar wystarczy zgromadzać na palecie, a następnie zabezpieczyć folią aby był przygotowany do dalszego transportu. Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje palet – jedno – i wielorazowe. Te pierwsze są popularne przede wszystkim przez wzgląd na to, ze są znacznie tańsze. Wynika to faktu ze nie produkuje się ich wyłącznie z nowych kawałków drewna, ale również z takich, które były już wcześniej wykorzystywane, co pozwala obniżyć cenę tych palet. Nie nadają się one przez to do naprawy, ale są znacznie lepszym rozwiązaniem dla towarów, które na przykład nie są przeznaczone do rozładunku. Wykorzystuje się je również jako formę podkładek pod bardzo ciężkie maszyny dzięki czemu nie ma ryzyka ze uszkodzą one posadzkę. Palety jednorazowe są bowiem znacznie wytrzymalsze, dzięki temu że poddaje się je dodatkowo obróbce termicznej, co pozwala tym paletom osiągnąć taki poziom wytrzymałości, który wystarczy do długotrwałego znoszenia nawet bardzo dużego ciężaru. Udźwig palety jednorazowej może osiągać nawet 500 kilogramów, co jest wystarczające aby znieść ciężar nawet bardzo dużej maszyny produkcyjnej.

Paleta jest nieodłącznym elementem każdego sprawnie działającego magazynu. Dzięki niej znacznie łatwej jest przygotować różne towary do transportu, a także przechowywać na nich różne ciężkie towary czy maszyny. Te bardzo proste pozornie konstrukcje są w stanie znosić nawet długotrwałe, znaczne obciążenia.