Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych

Podstawą każdej imprezy masowej jest zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom. Bez tego – nawet najlepiej zorganizowane wydarzenie skończy się fiaskiem. Niestety, organizatorzy wciąż oszczędzają na tym najważniejszym aspekcie i przeznaczają na niego zbyt mało funduszy.

Warunki bezpieczeństwa imprez masowych

Ochrona imprez masowychWarunki bezpieczeństwa i zasady postępowania niezbędne do zapewnienia wydarzeniu bezpiecznego przebiegu określa Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Jednym z obowiązków organizatora jest zatrudnienie specjalnych służb porządkowych i informacyjnych. Ochrona imprez masowych powinna być wykwalifikowana i skrupulatnie wypełniać należące do nich obowiązki. W przypadku większości imprez na każde 300 uczestników organizator ma obowiązek zapewnić 10 członków służby porządkowej i tyle samo informacyjnej. Wśród tych pracowników musi być minimum 20% ochroniarzy. Na każde dodatkowe 100 osób powinien przypadać 1 dodatkowy pracownik służby porządkowej lub informacyjnej. Inaczej sprawa ma się w przypadku imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, czyli takiej, w czasie której istnieje obawa, że wystąpią akty przemocy lub agresji (np. wysnuta na podstawie dotychczasowych doświadczeń). Wówczas na 200 imprezowiczów powinno przypadać po 15 członków obydwu służb, a ochroniarze powinni stanowić 50% zatrudnionych osób. Na każde następne 100 osób, które mogą uczestniczyć w imprezie, powinno wówczas być przewidzianych minimum 2 pracowników służby porządkowej lub informacyjnej.

Zapewnienie ochrony uczestnikom imprezy masowej jest obowiązkiem organizatora i w razie jakichkolwiek uchybień w tym obszarze to on poniesie odpowiedzialność prawną. Jednak żadna ustawa nie określa poziomu kompetencji i sposobu ich sprawdzania wśród pracowników służb porządkowych, informacyjnych i pracowników ochrony.