Zabezpieczenia głębokich wykopów

Układanie różnego rodzaju instalacji lub budowanie fundamentów często wymaga wykonania głębokich wykopów. Przy tego typu pracach konieczne jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju zabezpieczeń przed możliwością osunięcia się ziemi czy też przed przesączającą się wodą. 

Stalowe grodzice zimnogięte

GZ-4Jeżeli  instalacje czy też inne elementy są wykonywane są poniżej poziomu gruntu najczęściej stosuje się ochronę w postaci specjalnych szczelnych ścianek tworzących grodzice. Ścianki te przylegają do siebie i tworzą swego rodzaju „zaporę” przez co uniemożliwiają osypywanie się gruntu lub też przenikanie wody do wykopu. Najczęściej takie formy są instalowane tylko na czas budowy, prowadzenia robót ale czasami zdarza się, że konieczne okazuje się pozostawienie tych konstrukcji na stałe np. jeśli nie ma możliwości wykonania muru oporowego lub jeśli koszty takiego muru są zbyt duże. W przypadku zabezpieczenia brzegu rzeki lub też kanałów przed erozją oraz falami spowodowanymi  przez jednostki pływające najczęściej stosowane są tak zwane grodzice zimnogiete typu GZ-4. Grodzice kształtowane na zimno są wykorzystywane bardzo często zarówno w budownictwie lądowym jak i hydrotechnicznym. Grodzice składają się z elementów drewnianych lub stalowych i są wbijane w ziemie poniżej poziomu zabezpieczanego wykopu. Bursy, bo tak inaczej nazywane są grodzice, muszą być zbudowane w taki sposób aby stworzyć odpowiednie podparcie. Umieszczane blisko siebie tworzą ściśle przylegającą, połączoną ze sobą konstrukcję.

Do wbijania grodzic stosowane są  najczęściej młoty udarowe oraz inne urządzenia umożliwiające wciśnięcie ich w grunt. Istnieje wiele rodzajów grodzic, składają się z różnych elementów, jednak każde odpowiednio zainstalowane stanowią doskonałe zabezpieczenie wykopów.