Sprawdzanie trwałości materiałów

Badania statyczne i dynamiczne dostarczają szczegółowych informacji na temat właściwości danego materiału oraz jego odporności z zastosowaniem sił zewnętrznych. Znając wytrzymałość materiału, można dostosować jego użycie, tak aby nie był narażony na siły większe, niż zakłada jego wytrzymałość. Podczas badań należy zachować wszelkie środki ostrożności.

Do czego używane są zrywarki?

trwała zrywarkaMaszyna wytrzymałościowa badająca wytrzymałość danego materiału na rozciąganie nazywana jest zrywarką i dzięki niej analizuje się zależność pomiędzy zwiększającą się długością próbki a siłą, jaką na nią oddziałuje. Trwała zrywarka wykorzystywana jest do badań statycznych materiałów i ich wytrzymałości na zrywanie oraz wykorzystuje się ją do badań dynamicznych, podczas których rejestrowany jest również czas. Za pomocą zrywarki bada się właściwości lin wspinaczkowych, nici, czy kabli. Badaniom również poddawany jest papier, tektura oraz karton. Badania wytrzymałości są niezwykle ważne w niemal każdej gałęzi przemysłu. Dzięki zbadaniu właściwości danego materiału można precyzyjnie określić jego zastosowanie. Można również w porę wykryć nieprawidłowości i wady materiałowe i wycofać dane materiały z dalszej produkcji, unikając tym samym strat w przedsiębiorstwie oraz przestojów. Zrywarki powszechnie używane są w branży budowlanej, metalurgicznej, oraz automotive. Badania wytrzymałościowe wykonywane są podczas produkcji elementów maszyn, ponieważ trwałość danej maszyny będzie zależała od najsłabszego ogniwa, czyli elementu, który ma osłabioną wytrzymałość. Dzięki badaniom wytrzymałości można uniknąć użycia takiego materiału i zastąpienie go innym, o większej odporności i lepszej jakości. Konieczne jest sprawdzanie kalibracji maszyny, aby uniknąć błędów pomiarowych. Należy również przeprowadzać regularne prace serwisowe.

Maszyny sterowane są za pomocą zaawansowanego oprogramowania, które pozwala na dokładną i wnikliwą analizę badanych materiałów i sił oddziałujących na nie. Dla podniesienia bezpieczeństwa maszyna powinna mieć możliwość awaryjnego wyłączenia. Maszyna powinna mieć również zabezpieczenia, które będą chroniły obsługę wykonującą pomiary. Osoby obsługujące maszynę muszą przejść specjalne szkolenia z jej obsługi i nie jest dopuszczalne korzystanie z niej z osoby nieprzeszkolone.