Rodzaje sygnalizatorów alarmowych

Niezależnie od miejsca zatrudnienia ludzi pracodawca musi zapewnić maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa wykonywanych czynności. W tym celu stosowane są różnego rodzaju rozwiązania, które mają na celu poprawienie warunków pracy. Szczególnie newralgicznym miejscem są wszelkiego rodzaju miejsca wytwórcze takie jak fabryki czy zakłady przemysłowe. Właśnie tam stosowanych jest wiele specjalistycznych maszyn, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Zastosowanie sygnalizatorów w fabrykach

profesjonalne sygnalizatoryWłaśnie dlatego koniecznym jest stosowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa, które maksymalnie ułatwią przekaz informacji pomiędzy osobami wykonującymi poszczególne czynności. Przykładem może być na przykład zmiana statusu procesu na pauzę czy awarię. W tym celu stosowane są profesjonalne sygnalizatory, które mogą mieć różną budowę. Podstawowym sposobem przekazywania informacji jest dźwięk modulowany o wysokim natężeniu. Ma on na celu przykucie uwagi osób znajdujących się w pobliżu. Często na terenie obiektu znajduje się bowiem paru operatorów, którzy mają do obsługi kilkanaście maszyn. Nietrudno policzyć, że na jedną osobę przypada kilka urządzeń. W takim przypadku niezbędnym jest przekazanie informacji, która maszyna działa, a która znajduje się z jakiegoś powodu w przestoju. Świetnym rozwiązaniem jest sygnalizator, który jest umieszczany bezpośrednio na maszynie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W celu usprawnienia komunikacji oprócz sygnałów akustycznych często stosowane są również sygnały optyczne. W przypadku fabryk na ich terenie panuje bowiem znaczne natężenie hałasu, które może powodować zagłuszanie sygnału alarmowego. Właśnie dlatego stosuje się dodatkowe elementy optyczne, które mają na celu oddziaływanie na zmysł wzroku i przykucie uwagi operatora.

Często umożliwiają one generację kilku kolorów na przykład zielonego, żółtego oraz czerwonego. Do danego koloru może być również przypisany określony wzór sygnału alarmowego. Coraz częściej stosowane są również urządzenia generujące sygnał alarmowy w połączeniu z komunikatem słownym. Jak widać istnieje sporo sposobów na poprawę bezpieczeństwa w fabrykach i zakładach przemysłowych. Muszą tam być montowane sprzęty o wysokiej jakości, które są sprawdzone w trudnych warunkach środowiskowych.