Pozwolenia w prawie wodnym

Szczególne przypadki korzystania z wód czy też wykonanie tzw. urządzeń wodnych wymaga od zainteresowanych osób odpowiedniego podejścia pod względem prawnym. Konieczne staje się otrzymanie od organów państwa właściwych pozwoleń oraz innych dokumentów w tym zakresie. Konieczność ta dotyczy m.in. sytuacji z odprowadzaniem ścieków, poborem wód powierzchniowych lub podziemnych, wykonania studni, pomostów, czy stawów. Pozwolenie w każdym z tych przypadków ma formę decyzji  administracyjnej.

Procedura wydawania pozwolenia wodnoprawnego

pozwolenie wodnoprawne

Jak zostało już wspomniane na wstępie, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest konieczne w przypadku chęci realizacji przydomowego projektu związanego z wodą. Dotyczy to zarówno podejmowanych działań, jak np. odprowadzanie ścieków, czy też budowanych urządzeń jak i np. studnie. Pozwolenie wodnoprawne to nic innego jak konstytutywny akt administracyjny wydawany przez właściwy organ administracyjny. To, który organ wydaje decyzję wodnoprawną, zależy od tego, czego dokładnie dotyczy wniosek oraz od miejsca. Zgłoszenia swojej sprawy w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, można dokonać udając się osobiście do urzędu albo wysyłając list. Co ważne, z realizacją swojej inwestycji wodnej trzeba poczekać do momentu, kiedy właściwy organ administracyjny będący np. Urzędem Gminy pozytywnie rozpatrzy wniosek i oficjalnie wyda pozwolenie. Nie można rozpoczynać żadnych prac związanych z inwestycją od razu po złożeniu wniosku. Niektóre działania nie wymagają oczekiwania na decyzję organu i wystarczy samo zgłoszenie, aby przystąpić do realizacji projektu. Wcześniej należy się jednak upewnić, w której grupie znajduje się nasz projekt. Trzeba jeszcze wspomnieć, że prośba o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wiąże się z opłatami określonymi w odpowiedniej ustawie. Uiszczenie tych opłat jest konieczne.

Reasumując, pozwolenie wodnoprawne to bardzo ważny dokument wydawany przez odpowiedni organ administracyjny, który jest konieczny w przypadku chęci realizacji niektórych projektów związanych z wykorzystaniem wody. Przed przystąpieniem do projektu należy upewnić się, czy wystarczy tylko zgłoszenie swoich planów do urzędu, czy też konieczne będzie uzyskanie wspomnianego już pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych.