Odzyskiwanie plików z zablokowanego nośnika

Uszkodzenia dysku mogły być spowodowane bardzo wieloma czynnikami. Najczęściej zdarzały się one ze względu na wadliwe podzespoły, powodujące skoki napięcia czy nieprawidłowe działania nośnika. Jednak równie często mogły one być wywołane działaniem szkodliwych programów, zaburzających pracę dysku lub całkowicie uniemożliwiając dostęp do takowego. W sytuacji w której szkodliwe działanie programu nie mogło być odwrócone, wymagane było zastosowanie odzyskiwania danych z nośnika.

Profesjonalne metody data recovery

odzyskiwanie danych krakówDyski które zostały uszkodzone czy zablokowane przez złośliwe programy i wirusy komputerowe były o wiele trudniejsze do odzyskania, niż fizycznie uszkodzone nośniki. Przede wszystkim, szkodliwy program musiał zostać całkowicie usunięty, nim mogło być zastosowane odzyskiwanie danych Kraków. Dopiero po usunięciu takowego oprogramowania mogły być podjęte dalsze działania, choć zazwyczaj były one dość odmienne od tych, które przeprowadzane były na dyskach fizycznie uszkodzonych. Brak dostępu do zawartości dysków przede wszystkim uniemożliwiał przełożenie matrycy do nowego nośnika, oraz uniemożliwiał zastosowanie programu kompilacyjnego. Zamiast tego, technicy i informatycy stosowali bardzo zaawansowane programy do zarządzania nośnikami, by za ich pomocą skopiować wszelkie nieuszkodzone dane z nośnika, i w miarę możliwości przywrócić go do stanu fabrycznego. Programy te działały całkowicie niezależnie od większości systemów operacyjnych, obchodząc standardowe metody wymiany danych i dostępu do zawartości nośników, dlatego nie były one często spotykane, a w większości przypadków wymagały również pozwolenia. Jako że utrudnienia dostępu do dysków były dość często zdarzającym się problemem, zwłaszcza w komputerach aktywnie działających w sieci internetowej, była to najbardziej skuteczna metoda odzyskiwania danych.

Innym sposobem, równie często stosowanym, było odtworzenie zapisanych dysków z pamięci podręcznej nośnika. Była to metoda mniej skuteczna, aczkolwiek stosowana częściej przez te firmy, które nie posiadały zaawansowanych programów zarządzających nośnikami. Pozwalały one na przeniesienie odtworzonych danych do pamięci nowego nośnika, i były bardzo skuteczne w sytuacji w której odtwarzane dane pozostawały w całości w pamięci zablokowanego dysku.