Oczyszczalnie ścieków: praca, konserwacja i znaczenie

 

Wielkie zakłady przemysłowe, fabryki i huty generują codziennie tysiące ton odpadów. Część z tych odpadów jest tak szkodliwa, że ​​wypuszczana na teren sąsiedztwa może prowadzić do różnych chorób oraz skażenia gleby i wody. Łatwo jest usunąć odpady stałe, ale nie tak łatwo usunąć zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne z tych odpadów, aby można je było wysłać do bezpiecznych obszarów. 

Oczyszczalnie ścieków usuwają odpady

trwała ekologiczna oczyszczalnia ściekówOdbywa się to za pomocą oczyszczalni ścieków. Choć bardzo prosta, działanie oczyszczalni ścieków wymaga starannej dbałości o szczegóły i konserwacji. Tutaj wyjaśniliśmy działanie rośliny. Sedymentacja : Pierwszy proces obejmuje sedymentację odpadów stałych, dzięki czemu tylko płynna materia unosi się na górze. Ta płynna materia jest następnie oddzielana od odpadów stałych za pomocą procesu klarowania lub maszyn zwanych klaryfikatorami lub klaryfikatorami. Podstawową zasadą tego procesu jest usunięcie odpadów stałych i pozostawienie tylko odpadów płynnych do dalszej części obróbki. Napowietrzanie wykorzystuje trwała ekologiczna oczyszczalnia ścieków: ścieki lub odpady mają bardzo wysokie BZT, tj. biologiczne zapotrzebowanie na tlen. Zapotrzebowanie to spełnia się za pomocą aeratorów. Aeratory pomagają w zwiększeniu zawartości tlenu poprzez szybkie mieszanie odpadów z tlenem wytwarzanym w zbiornikach napowietrzających. Prowadzi to do szybkiego oczyszczania ścieków. Dezynfekcja : W zależności od odpadów istnieje wiele procesów, które pomagają w oczyszczaniu ścieków. Ale generalnie ostatnim procesem w oczyszczaniu ścieków jest dezynfekcja. Proces ten pomaga w dezynfekcji ścieków i usuwaniu toksyn tak, aby nadawały się do utylizacji w lokalnych zbiornikach wodnych.   Odwadnianie i oczyszczanie ścieków jest częścią naszej kultury od wczesnych cywilizacji. Są jednak kraje trzeciego świata, w których takich zakładów nie ma w fabrykach. W przypadku braku takich zakładów bardzo trudno byłoby kontrolować odpady i zwalczać choroby wynikające z zanieczyszczenia powietrza i wody.

W końcu nie mielibyśmy żadnej ziemi ani akwenu wodnego, który nadawałby się do spożycia i użytkowania przez ludzi. Nie można więc dostatecznie podkreślić znaczenia oczyszczalni ścieków.  Pierwszą złotą zasadą utrzymywania tych roślin w dobrym stanie dla fabryk lub zasłon jest używanie energooszczędnych i wytrzymałych maszyn.