Metoda montażu rur i kabli pod ziemią

Cechą współcześnie wykonywanych prac budowlanych, monterskich i inżynieryjnych jest wprowadzanie najnowocześniejszego sprzętu i technologii. Dzięki temu wszelkie prace mogą być wykonywane szybko i w ekonomiczny sposób. Dobrym przykładem są prace związane z przewiertami w gruncie dla ułożenia rur lub okablowania.

Szybkie i bezkolizyjne układanie rur i okablowania

przewiertyDo sprawnego ułożenia wszelkich rurociągów oraz wiązek okablowania wykorzystuje się m.in. przewierty sterowane. Wykorzystuje się do ich wykonania specjalistyczny sprzęt pozwalający wmontowanie w gruncie odcinków sieci do ponad 250 metrów długości. Jest to technologia bezinwazyjna, nie naruszająca elementów infrastruktury znajdującej się na powierzchni gruntu. Przewiert sterowany stosowany jest do budowy sieci energetycznych, wodociągowych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wielu innych. Typowy przewiert horyzontalny ma trajektorię paraboliczną ze skośnym wejściem w grunt i wyjściem. Dokonuje się go w trzech etapach. Pierwszym krokiem jest wykonanie przewiertu pilotażowego za pomocą dokładanych żerdzi obrotowych i umieszczonej na początku głowicy pilotowej. Do sterowania kątem nachylenia przewiertu oraz głębokości służy sonda i płytka sterująca. Żerdzie oprócz przedłużania przewiertu są kanałem przesyłowym dla płuczki betonowej zabezpieczającej przewiert. Kolejny etap to poszerzanie średnicy przewiertu od parametrów układanych rur lub kabli. W tym kroku wykorzystuje się rozwiertaki o odpowiedniej średnicy. Do zamknięcia robót niezbędne jest wciągnięcie rur lub kabli poprzez podczepienie do rozwiertaka tzw. krętlika.

Zastosowanie metody przewiertu sterowanego jest krokiem milowym w dziedzinie budowy różnorodnych rurociągów. Eliminuje konieczność naruszania infrastruktury na powierzchni i późniejsze jej odbudowywanie. Więcej na temat tej technologii dowiemy się ze stron internetowych podmiotów oferujących tą technologię.