Licencja pilota niekomercyjnego

 

Na kursach komercyjnych pilotów samolotów pasażerskich widywaliśmy bardzo wielu chętnych, choć zdawalność była często bardzo niska. Wymagania i poziom wiedzy, jakie potrzebne były do ukończenia kursu, były bowiem bardzo wysokie, nawet dla osób już posiadających licencję pilota cywilnego lub doświadczenie powojskowe, a same kursy przeznaczone bardziej dla zaawansowanych pilotów niż dla początkujących. Większości kursantów polecaliśmy więc rozwój od podstaw, i zdobycie na początek licencji pilota cywilnego.

Podstawowa licencja na samolot jednosilnikowy

licencja pilota pplKursy na podstawowe odmiany licencji pilota cywilnego, uprawniające do lotów maszyną jednosilnikową na terenie kraju były o wiele łatwiejsze do ukończenia nawet dla osób bez doświadczenia, i zwykle ułożone były tak, by wyszkolić kursantów w najbardziej podstawowych technikach obsługi maszyn latających. Były one o wiele tańsze niż pozostałe rodzaje uprawnień lotniczych, więc pozostawały w dalszym ciągu atrakcyjne, mimo pojawiania się innych stopni licencji pilota. Dla wielu osób, taka licencja w zupełności wystarczała do rozwijania swojej pasji, gdyż licencja pilota ppl upoważniała również do obsługi samolotów pokazowych lub historycznych. Wielu działaczy aeroklubów oraz formacji pokazowych nie posiadało większych uprawnień ponad ową licencję, a jedynie niewielu rozbudowywało pozwolenia i posiadało uprawnienia instruktora lotów. Podstawowa licencja umożliwiała bowiem wykonywanie lotów rekreacyjnych na terenie kraju w trakcie godzin dziennych na maszynie o ładowności do dwóch ton, z jednym pasażerem. Posiadając takową licencję, można było więc uczestniczyć we wszelkich pokazach lotniczych czy nawet być członkiem zespołu rekonstrukcyjnego, obsługującego maszyny zabytkowe, a taka aktywność nie wymagała żadnych dodatkowych uprawnień. W miarę rozwoju umiejętności, możliwe było również odbycie szkoleń uzupełniających, zwiększających uprawnienia kursanta.

Mogły być to pozwolenia do lotów nocnych lub z większą ilością pasażerów, albo nawet zezwolenia na pilotowanie maszyn wielosilnikowych. Szkolenia te były często o wiele krótsze niż kursy podstawowe, i mogły być przeprowadzane nawet przez instruktorów aeroklubu, pod warunkiem iż posiadali oni uprawnienia pilota szkoleniowego i zezwolenie na przeprowadzenie takowych kursów na terenie swojej placówki.