Jaki sprzęt monitorujący kupić?

 

Pacjenci, którzy znajdują się w stanie wymagającym podtrzymywania funkcji życiowych, wymagają ciągłej kontroli ich parametrów. Do tego jednak potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Podczas wyboru takiego sprzętu, warto zwracać uwagę na jego możliwości oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

Jak bezpiecznie monitorować stan pacjenta?

bezpieczne monitorowanie pacjentaPacjenci, którzy przebyli ciężkie urazy, lub znajdują się w stanie śpiączki farmakologicznej, wymagają podłączenia do aparatury podtrzymującej ich funkcje życiowe. Ze względu jednak na to, że znajdują się w stanie braku świadomości, nie można od nich uzyskać informacji o ich samopoczuciu i dolegliwościach. Bezpieczne monitorowanie pacjenta jest w takim przypadku możliwe jedynie za pośrednictwem profesjonalnego sprzętu medycznego. Taki sprzęt może dostarczać lekarzowi lub też osobie opiekującej się pacjentem informacji o ciśnieniu krwi, pulsie, pracy serca, czy poziomie nasycenia krwi tlenem. Są to podstawowe parametry, na podstawie których można oszacować stan zdrowia pacjenta, a także określić, czy wprowadzona terapia przynosi oczekiwane skutki, czy też jest konieczne wprowadzenie jakiś zmian. Obecnie na rynku zaszły spore zmiany jeżeli chodzi o dostępność i ceny sprzętu do monitorowania pacjenta. Początkowo sprzęt ten, ze względu na wysokie ceny, był dostępny jedynie dla właścicieli klinik i szpitali, a także dla ekip ratunkowych. Obecnie jednak wiele osób decyduje się na samodzielną opiekę nad osobą wymagającą podłączenia do aparatury podtrzymującej funkcje życiowe. W takiej sytuacji, taka osoba również może już samodzielnie zakupić sprzęt do monitorowania pacjenta. Obecnie ceny takiego sprzętu znacząco spadły, jest on także dostępny w wielu różnych kanałach dystrybucyjnych. Podczas zakupu takiego sprzętu, nie warto jednak kierować się jedynie ceną. Warto bowiem zwracać uwagę na parametry takiego sprzętu i jego możliwości, oraz szacowaną przez producenta dokładność pomiarów. Aby mieć pewność co o jakości sprzętu monitorującego funkcje życiowe, wybierajmy jedynie ten posiadający międzynarodowe certyfikaty medyczne.

Pacjenci, którzy wymagają wprowadzenia w stan śpiączki farmakologicznej, musza na bieżąco mieć kontrolowane funkcje życiowe. W takim przypadku jest to możliwe tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu medycznego. Taki sprzęt pozwala uzyskać informacje o podstawowych parametrach życiowych danego pacjenta.