Jak wyglądają komory baryczne?

Tlen jest nam potrzebny nie tylko do oddychania, ale też niemalże do wszystkich procesów życiowych. W normalnych warunkach tlen przedostaje się do naszego ciała poprzez jamę ustna i nozdrza, a do wnętrza organizmu jest transportowany poprzez krwinki czerwone. Jednakże w taki sposób nigdy nie dociera do naszego organizmu maksymalna ilość tlenu.

Do czego służy kabina hiperbaryczna?

komora hiperbaryczna z gdyniPoza barierą przenikalności, która sprawia, że do organizmu dostaje się mniej tlenu, kolejna przeszkodą jest to, że powietrze, którym oddychamy naci dzień jest zanieczyszczone. Oddychanie takim tlenem może powodować powstanie ciężkich chorób, dlatego też osobom z chorobami układu oddechowego zalecane są pobyty w sanatoriach lub korzystanie z tlenoterapii.  Co prawda, na rynku dostępnych jest wiele terapii, ale nie wszystkie są tak samo skuteczne. Jedna z najlepszych i przede wszystkim, naturalnych, jest terapia z wykorzystaniem czystego tlenu, który jest podawany pod trzy razy większym ciśnieniem niż atmosferyczne. Idealnym miejscem do jej przeprowadzenia jest komora hiperbaryczna z Gdyni, gdzie każdego rodzaju ku korzysta z niej kilkanaście tysięcy pacjentów. Jest ona w pełni bezpieczna i to nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Powszechnie z komór hiperbarycznych korzystają pacjenci z najróżniejszymi chorobami i dolegliwościami ze strony układu  oddechowego, ale coraz częściej są to osoby po przebytym zakażeniu koronawirusem. Od lat na zabieg do komory barycznej są kierowanie osoby z chorobą dekompresyjną albo po zatruciu tlenkiem węgla, gdyż skutecznie dotlenia organizm i pomogą w usuwaniu trujących substancji z organizmu. W celu osiągnięcia pożądanych efektów, trzeba wykonać przynajmniej osiem – dziesięć zabiegów w odstępach kilkudniowych. Jeden zabieg trwa od trzydziestu pięciu do pięćdziesięciu minut i obejmuje kilka krótkich przerw.

O tlenoterapii wiemy już bardzo dużo, ale ciągle wyniki trwających badań donoszą opinii publicznej nowe, rewelacyjne informacje, które poszerzają zakres stosowania tejże terapii. Co najważniejsze jest to metoda całkowicie naturalna, a przez to także bezpieczna. Warto też zaznaczyć, że pacjenci mogą z niej korzystać bezpłatnie  jeżeli otrzymają od lekarza stosowne skierowanie na taki zabieg.