Czy powołanie przedstawiciela jest obowiązkowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej w obcych krajach wymusza na danym przedsiębiorcy dostosowanie się do tamtejszych wymogów prawa. Tyczy się to wszystkich krajów, nawet tych zagranicznych, gdzie występują na przykład znaczne różnice w naliczaniu płacy minimalnej. Aby nie narażać się na kary, warto zastanowić się nad powołaniem zagranicznego przedstawiciela.

Czym zajmują się przedstawiciele w Niemczech i Francji?

przedstawiciel we francji i niemczechJak zapewne wszyscy wiemy, pomiędzy poszczególnymi krajami Europejskimi występują mniejsze lub większe różnice jeżeli chodzi o zapisy prawa. Zazwyczaj nie mają one bezpośrednio wpływu na polskich przedsiębiorców, z wyjątkiem zapisów na temat płacy minimalnej, która to jest zazwyczaj znacznie wyższa w zachodnich krajach Unii Europejskiej. Aby dostosować się do wymogów tamtejszego prawa pracy i nie narazić na kary finansowe, warto zastanowić się nam powołaniem przedstawiciela. Przedstawiciel we Francji i Niemczech to specjalny oddelegowany pracownik, którego zadaniem jest pośredniczenie w kontaktach pomiędzy polską firma działająca we Francji lub Niemczech, a zatrudnionymi pracownikami, a tamtejszym rządem. Taki pracownik musi biegle posługiwać się tamtejszym językiem urzędowym i być doskonale zaznajomiony z wszelkimi procedurami prawnymi, które obowiązują na przykład w trakcie kontroli polskich pracowników przez służby porządkowe. Z usług takiego pracownika muszą korzystać przede wszystkim polskie firmy transportowe, które wykonują zadania na ternie Niemiec i Francji. Kierowcy zazwyczaj nie potrafią biegle posługiwać się językiem francuskim czy niemieckim, a z pewnością nie znają tamtejszych przepisów prawa, co w trakcie kontroli może doprowadzić do różnego typu nieporozumień. Z tego też względu polscy przedsiębiorcy którzy nie powołają przedstawiciela, narażają się na konieczność zapłaty bardzo dotkliwych kar finansowych. Firmy, które nie mają pracownika odpowiedniego na stanowisko przedstawiciela, mogą skorzystać z przedstawicieli zewnętrznych firm.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie innych krajów jest związane z koniecznością zapoznania się z tamtejszymi zapisami prawa. Szczególnie tyczy się to prawa pracy, kwestii związanych z naliczaniem pensji i stawki za pensję minimalną. W rozwiązaniu nieporozumień pomocny może być oddelegowany przez nas pracownik, zwany przedstawicielem.