Co powinno się znajdować w dokumentacji substancji niebezpiecznej?

Substancja niebezpieczna może być bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego, dlatego też potrzebna jest odpowiednia instrukcja, która minimalizuje ryzyko związane z postepowaniem z tymi produktami. Takie instrukcje są dołączane do tych środków i mają formę przejrzystej i usystematyzowanej karty opisującej daną substancję. Są one obowiązkowe, dlatego też każdy producent jest zobligowany do ich dołączania.

Karty charakterystyk bezpieczeństwa produktów

karta charakterystyki bezpieczeństwa produktuZ substancjami niebezpiecznymi jest tak, że bez odpowiedniej wiedzy możemy naprawdę sporo sobie zaszkodzić podczas korzystania z nich. Oczywiście najlepszym sposobem na własne bezpieczeństwo jest u unikanie takich preparatów, jednak jest to w wielu przypadkach niemożliwe, ponieważ zostały one stworzone w określonym celu, dlatego logiczny jest fakt, że musimy z nich korzystać. Bezpieczeństwo wtedy zapewnia nam logiczne myślenie i właściwe postepowanie z tymi preparatami. To bezpieczeństwo związane jest z przestrzeganiem instrukcji związanych z tymi produktami. Wiedze na ten temat da nam karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu zawierająca odpowiednie informacje. Znajdziemy w niej zarówno opis produktu oraz jego właściwości, jak i sposoby jego wykorzystania. Najważniejsze są jednak kwestie bezpieczeństwa, ponieważ w karcie charakterystyki znajdziemy wskazówki dotyczące postepowania na wypadek kontaktu z taką substancją. Gdy na przykład rozleje się nam jakaś substancja i trafi ona do oczu, to w karcie charakterystyki znajdziemy informację o tym, czy należy w takim przypadku tylko przepłukać oko, czy też udać się później do lekarza. Bez tej informacji prawdopodobnie nie wiedzielibyśmy o lekarzu, co mogłoby skończyć się tragicznie dla naszego zdrowia. Z tego też powodu warto zaglądać od czasu do czasu do takiej karty.

Pracownicy zajmujący się BHP posiadają u siebie wszystkie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, dlatego też u nich należy na początku poszukać wiedzy na ten temat. W karcie charakterystyk znajdziemy także informację odnośnie postępowania w przypadku utylizacji tych substancji. Zazwyczaj instrukcja jest taka, że powinniśmy je przechowywać w specjalnych, szczelnych pojemnikach, aby później przekazać je odpowiednim służbom, w celach dalszego przetwarzania.